شرایط تشکیل شرکت نسبی چیست ؟


  یکی از انواع شرکتها که در ایران به ثبت میرسد ، شرکت نسبی میباشد این نوع ازشرکت ها شرایطی مشابه با ثبت

 شرکتهای  مسئولیت محدود دارندبا این تفاوت که مسئولیت شرکاء آنها بطورنسبی و متناسب با میزان سرمایه آنها

 تعریف میشود بطور کلی کلمه نسبت در دایره لغات  به معنای پیوستگی و ارتباط بین اشخاص یا اجسام میباشد

طبق تعاریف فوق شرکاء درشرکت های نسبی درزمان ایجاد زیان متناسب با میزان سرمایه شان باید درقبال طلبکاران

 پاسخگو  زیان وارده باشند .

بر اساس ماده 183 قانون تجارت شرکتهای نسبی به شرکت هایی گفته میشود که به وسیله  2 یا چند شریک تشکیل

 میشود که  هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود مسئولیت قانونی دارند .

شرایط تعیین نام شرکت های نسبی

متقاضیان ثبت شرکتهای نسبی مانندسایرانواع شرکت ها باید نامی رابرای شرکت خودانتخاب نمایندولی بایدنکاتی را

 درانتخاب نام خوددرنظر داشته باشند.نکته حائز اهمیت درانتخاب نام این شرکتها بکارگیری حداقل نام یکی ازشرکاء

 میباشد و در صورتی که نام مابقی شرکاء قید نشود باید بعد از نام شریک عبارتی همچون ، و شرکاء و یا برادران قید شود

 همچنین بکار گیری عبارت شرکت نسبی در نام شرکت الزامی میباشد .

شرایط کلی ثبت شرکت های نسبی 

*تمام سرمایه نقدی شرکت بطور نقدی آورده شود

* سرمایه غیر نقد شرکت طبق رضایت تمامی شرکا اعلام و تقویمو  تسلیم و ثبت شرکت شود

*تعداد شرکاء حداقل 2 تا چند نفر میباشد 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نسبی 

  شرکت نامه( 2 نسخه )

تقاضانامه (2نسخه) 

اساسنامه ( 2نسخه )

صورتجلسات موسسین و هیئت مدیره( 2نسخه )

تایید نام درخواستی
 
ارائه مجوز در صورتی که موضوع فعالیت مورد درخواست نیاز به کسب اجازه از ارگان و یا سازمان خاصی را داشته باشد.

ارئه اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل 
 

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                              info@tadbirmoshaveran.com

               http://www.tadbirmoshaveran.com/ 


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید