هزینه ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها از هر نوع که باشند ( سهامی خاص ، مسئولیت محدود و ...) در صورت  لزوم میتوانند تغییراتی را در اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره و سهامداران خود اعمال نمایند به شرط آنکه تغییرات مورد نظر آنها با مواد قانون تجارت منافات نداشته باشد .برای انجام این کار باید تصمیمات مورد نظر به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام و تغییرات مورد نظر از طریق صدور آگهی ثبت و اعمال گردد
اعضاء هیئت مدیره  شرکت ها میتوانند با  تنظیم صورتجلسه ای تصمیمات خود را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند و در خواست تغییرات خود را از طریق سامانه ثبت شرکت ها پیگیری نمایند .

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید