ثبت برند عسل چگونه انجام میشود

یکی از پر خاصیت ترین و شیرین ترین مواد غذایی موجود در این کره خاکی عسل میباشد 

عسل که دراصطلاحات فارسی ازآن به عنوان انگبین یادمیشودترکیبی بسیارغلیظ قندی محلول درآب میباشد که توسط

 زنبورعسل از شهد گل ها از راه رگورژاسیون تهیه و  تولید میشود 

همونطورکه بیان شدعسل یکی ازپرخاصیت ترین موادغذایی محسوب میشود که باعث هضم بهترغذاهای دیگرمیشود.

 میزان کالری درهر100گرم عسل به میزان 325کیلوکالری انژی میباشدهمچنین عسل حاوی تعدادی ازویتامینهاواملاح

 معدنی  مفید برای بدن میباشد .

مقدارآب کمی که درعسل وجود داردمانع ازفساد پذیری این ماده مفیدمیشودبه همین دلیل انتقال وخریدوفروش آن به

 راحتی قابل انجام میباشد 
 
باتوجه به مواردی که دربالابه آن اشاره شدتهیه وتولیدویاحتی صرفاخریدوفروش عسل برای بسیاری ازتاجران جالب توجه

 گردیده است.از طرفی با توجه به تنوع محصولات مشابه دربازارمتقاضیان فعالیت دراین عرصه باید راهکارهای تبلیغاتی 

بسیار متنوع و پر قدرتی را برای رونق بخشی به فروش محصولات خود بکار گیرند .

اولین نکته قابل توجه دراین امرانتخاب یک نام ونشان تجاری(برند)مناسب میباشدکه هم ازطرفی بیانگرکیفیت محصول 

تولیدی شود و از طرف دیگرباعث جلب نظر مشتری شود  
 
بعدازانتخاب وطراحی برندبرای آنکه پس ازعرضه محصول به بازارازنام ونشان تجاری طراحی شده سوءاستفاده نشودبهتر

آنست که جهت به ثبت رساندن قانونی آن دراداره ثبت علائم اقدام شود تاازاین طریق حقوق ومزایا برند مورداستفاده

 برای صاحب یا صاحبان آن محفوظ گردد.

متقاضیان ثبت علامت تجاری عسل بایددرنظرداشته باشند،طرح وعلامت مورددرخواست آنها بایدعلاوه برآنکه ماهیت 

محصول تولیدی آنها را نشان دهدباید به نحوی باشد که محصول آن ها را از دیگر محصولات مشابه متمایز گرداند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند عسل:

تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت برند 

ارائه نمونه از طرح مورد نظر جهت ثبت برند

ارائه مجوز فعالیت در زمینه تهیه ، تولید و یا خرید و فروش عسل

مدارک شناسایی متقاضی و در صورت لزوم نماینده قانونی آن

مراحل ثبت برند عسل

تکمیل فرم اظهارنامه درخواست ثبت  علامت تجاری

بعد از بررسی کارشناس و اعلام نظر در خصوص درخواست ارسالی ، با توجه به جوابیه کارشناس باید اقدامات بعدی را

 انجام  داد

رد:

درصورت اعلام ردکارشناس ممکن است برندموردنظربابرندثبت شده دیگردارای تشابه باشد ویا ازلحاظ قانونی امکان

 ثبت آن برند و طرح موردنظر وجود نداشته باشد 

نقص:

درصورت مشاهده اعلام نقص کارشناس بایددرمدت زمان مقررنسبت به رفع نقص اعلامی اقدام نمودتاایرادات رفع گردد

چاپ آگهی نوبت اول:

درصورت مشاهده این پیغام بایدنسبت به واریزی روزنامه نوبت اول اقدام شودتابعد ازگذشت مدت زمان قانونی امکان 

 پرداخت روزنامه آگهی نوبت دوم مقرر و بعد از آن  گواهی انحصار 10 ساله برند برای متقاضی صادر گردد

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                        info@tadbirmoshaveran.com

            http://www.tadbirmoshaveran.com/ 


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید