انتخاب بازرس و وظایف بازرس در شرکت های سهامی خاص

ترتيب انتخاب و وظايف بازرسین

همان گونه که در مطالب پیشین گفته شد هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص موظف به اداره شرکت میباشد. بر

 اساس قانون تجارت برای نظارت بر کار و عملکرد هیئت مدیره سهامداران خود بطور مستقیم وارد عمل نمیشوند بلکه

 اشخاصی را برای انجام این امر انتخاب مینمایند که در اصطلاح به این اشخاص بازرس شرکت میگویند.

انتخاب بازرسن همانندانتخاب اعضاءهیئت مدیره باتشکیل مجامع عمومی انجام میپذیردبدین صورت که مجمع عمومي

يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي شركت معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد

درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به

مجمع عمومي تهيه مي كنند وهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران دراختيار مجامع عمومي گذاشته اند

 اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي ارائه  نمايد.

گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده

 باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان

 شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

نکاتی در مورد بازرسین و اختیارات آنها در شرکت 

نقش بازرس علی البدل :

در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس

 علي البدل انجام خواهد داد. 

 اختيارات بازرسین:

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و

 اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

 مسئوليت بازرسین:

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح

 قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

حق الزحمه بازرسین :

حق الزحمه بازرس اصلي يا علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان

 باقي خواهد ماند.

 معاملات بازرسین با شركت:

بازرس اصلي يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد بطور مستقيم يا 

غيرمستقيم ذي نفع شوند.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                                  info@tadbirmoshaveran.com

                 http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید