محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران و مدیر عامل در انجام معاملات در شرکت

قانون تجارت در تمامی انواع شرکت ها و موسسات برای اعضاء هیئت مدیره محدودیت هایی قائل گردیده است که از

 جمله آنها محدودیت در انجام  معاملات با نام و یا حساب شرکت میباشد که توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا 

مدیر عامل ، بدون اطلاع دیگر اعضا انجام شود.  در راستای این امر در مواد قانون تجارت این مطلب به صراحت بیان 

شده است که :

اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل شركت

 ،  شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا 

به حساب شرکت می شود به طورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند ودرصورت اجازه نیزهیئت 

مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمایدوگزارش آن رابه اولین مجمع

 عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله، نظر خود را 

درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ،  در جلسه 

هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .

در صورتی که این شرایط برای شرکتی ایجاد شود یکی از حالات زیر برای آن معامله که بدون اطلاع اعضاء هیئت مدیره

 منعقد شده باشد پیش میآید

  معاملات قابل ابطال : 

بعد از اطلاع اعضاء هیئت مدیره از ماهیت معامله منعقد شده ، تا زمانی که بررسی های کامل به عمل نیامده و معامله

 موردتایید اعضاء قرار نگرفته باشد ؛ معامله در حالت قابل ابطال قرار میگیرد. و جهت بررسی و تایید و یا عدم تایید آن

 معامله جلسه ای با نظارت بازرسین شرکت تشکیل میشود که مدیر عامل یا عضو خاطی در آن حضور و حق رای ندارد.

قابل ذکر میباشد که اعضاء هیئت مدیره میتوانند تا 3 سال بعد از کشف معامله ی مخفی منعقد شده ، تقاضای ابطال

 آن را از دادگاه صلاحیتدار داشته باشند . 

معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت:

2حالت از معاملات هستنند که شامل این وضعیت قانونی میشوند

1. معامله ای که توسط هیئت مدیره تایید شده باشد و بعدا توسط مجمع رد شده باشد.
 
در این حالت قرار داد ابطال نمیشود اما مدیرعامل یا مدیران ذی نفع در صورت بروز خسارات و زیان ها ی وارده متضمن

 جبران آن میباشند.

مگر آنکه طرف مقابل معامله در انعقاد قرار داد فریب کاری کرده باشد. که در این صورت هم دو طرف معامله باید زیان

 واره به شرکت را جبران نمایند.

2.معامله که ماهیت آن رقابت با شرکت باشد 

دراین حالت مدیر خاطی نه تنها اگر زیانی به شرکت وارد شود بایدبه جبران آن بپردازد، بلکه اگردراین راستا مانع رسیدن

 سود و منفعت به شرکت هم ایجاد شده باشد باید به جبران خسارت بپردازد

معاملات باطل:

هیچ یک از مدیران نمیتوانند وام یا تسهیلاتی را برای خود و یا نزدیکان و یا هر شخص دیگری دریافت نموده وشرکت را

 متضمن دیون خود نمایند .چنین معاملاتی از پایه باطل میباشد.
  

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - صادقیه - بین فلکه اول صادقیه و خیابان اسدی - مجتمع نگین - طبقه 5- واحد 2502144206779

02144260009 

02144260012

             info@tadbirmoshaveran.com

 http://www.tadbirmoshaveran.com/ طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید