اختیارات نماینده قانونی در شرکت مسئولیت محدود

در شرکت مسئولیت محدود بطور روال یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل  شرکت به عنوان نماینده تام الختیار 

شرکت انتخاب میشود که در ذیل به تعدادی از اختیارات آنها میپردازیم.

نماينده قانوني و تام الاختيار شركت  مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداخت

 حقوق وانجام وهزينه هارسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي

تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و 

استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره

 امول منقول وغيرمنقول وماشين آلات وبه طور كلي وسايل مورد نيازوهمچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت 

با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن

 ازبانك هاواشخاص و شركت ها وبازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه ازحساب هاي شركت،صدور

 ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزينه ها،مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل

 باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي واستيناف و ديوان عالي كشور،انتخاب وكيل ووكيل درتوكيل،

دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و 

هر تصميمي راكه  نماینده قانونی جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                                    info@tadbirmoshaveran.com

                  http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید