تنظیم قراردادهای حقوقی

  توجه                   توجه             توجه                  توجه                          توجه

آیامی دانستید اساسنامه شرکت همان قانون اساسی شرکتهاست که همه قوانین ازجمله قانون تجارت-قانون مدنی وامورحسبی-ورشکستگی شرکتها-انحلال شرکت-فوت ومحجوریت و...لازم الاتباع اساسنامه شرکت باشد.برای پیشگیری ازبروزخسران های احتمالی سعی نمایید بامشاوران تخصص خودارتباط برقرارنمایید.

1.      مشاوره حقوقی ومالی وحسابداری وتنظیم اظهارنامه مالیاتی مطابق شاخص سال جاری

2.      مشاوره ثبتی وتنظیم اساسنامه شرکتها مطابق اصول وقوانین جاری شرکتها

3.      ثبت ومشاوره واخذگواهینامه شرکتها

4.      اخذکارت بازرگانی

5.      مشاوره رایگان

آدرس تهران بین فلکه اول صادقیه وخیابان اسدی مجتمع نگین ط5واحد25

09125115137-0997862696-09115040337

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید