قوانین ثبت شرکت سهامی خاص


شرکتی که توسط سه تا چند نفر ، طبق توافق و تفاهمات مشترک و با هدف انجام یک فعالیت مشخص و کسب سود تشکیل

 میشود شرکت سهامی خاص محسوب میشود.

در شرکت های سهامی خاص تمام سرمایه توسط موسسین آن تامین میگرددد و از آنجایی که نیازی به اعلامیه و پذیره نویسی

 نمیباشد ، تشریفات و قوانین ثبت شرکت های سهامی عام را شامل نمیشود.و میتواند تعداد سهامداران آن محدود و حداقل

 3 نفر باشد .
  
قوانین مربوط به ثبت شرکتهای سهامی  در موادی ازقانون تجارت مصوب سال1311 به صراحت بیان شدولی سالهابعد یعنی

 در سال 1347 قسمتی از قانون ثبت شرکت های سهامی مورد اصلاح قرار گرفت که امروزه میتوان  از آن به عنوان مرجع

 قانون و بروز ثبت شرکت های سهامی  استفاده نمود .
 
قوانین ثبت شرکت سهامی خاص بقرار زیر میباشد :

*تعداد سهامداران  شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص سه نفر میباشدولی سقفی برای تعداد آن معین نشده است

*مبلغ سرمایه در شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص در زمان تاسیس سرمایه شرکت نبایدکمتر از یک میلیون ریال باشد وهمانند تعدادسهامداران ،

 برای سرمایه نیز سقفی در نظر گرفته نشده است  ( بر اساس ماده 5 قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی) 


*کاهش سرمایه شرکت از مبلغ قانونی:

درصورتی سرمایه شرکت کمتراز مبلغ حداقلی قانونی در خصوص سرمایه باشد ، سهامدارن  موظف میباشند که ظرف مدت

 1 سال میزان سرمایه را تا سقف حداقل 1/000/000ریال افزایش دهند درغیراین صورت ، کاهش سرمایه به هردلیلی که 

باشد ، هر شخص ذینفعی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند .


* نام شرکت سهامی خاص:

 درنام شرکتهای سهامی خاص باید بطورحتم عبارت (شرکت سهامی خاص)قبل یابعد ازنام شرکت درکلیه اوراق وآگهی های

 ثبتی آن آورده شود ( بر اساس تبصره ماده 4 قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی )
 
* موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص:

یکی از بندهای اولیه و اساسی اساسنامه شرکت ها از هر نوع موضوع فعالیت شرکت میباشد در نتیجه فعالیت مورد نظر باید

 به صراحت در آن قید شود ( بر اساس ماده 8 قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی )
 
 * ارکان اساسی شرکت سهامی خاص:
 
شرکتهای سهامی خاص بنا به اهمیت آنها ،دارای 3رکن اساسی میباشند که درطول عمرفعالیت شرکت باید به آنها توجه نمود :

 1. تصمیم گیرنده (بطورمعمول مجامع عمومی درشرکتهای سهامی خاص اجازه تصمیم گیری وبرپایی جلسات رابرعهده دارند ) 

2. رکن اداره کننده ( هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص بعنوان اداره کنند گان امور شرکت قرار داده میشوند )
 
3. رکن نظارت وکنترل (بازرسان (اصلی وعلی البدل) درشرکتهای سهامی خاص بعنوان مرجع نظارت بر  فعالیت شرکت

 و هیئت مدیره قرار دارند و در صورت لزوم اجازه بزخواست از هیئت مدیره را در زمینه امجام فعالیت ها دارند  )

* وظیفه و تکلیف اساسی سهامداران در شرکت های سهامی خاص:

بعنوان اصلی ترین واساسی ترین وظیفه سهامدارن شرکتهای سهامی خاص میتوان به تنظیم وامضای اساسنامع اشاره کرد

 .( بر اساس ماده 20 قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی )
 
از آنجایی که کلیه توافقات بین سهامداران  در خصوص شرکت ثبتی مورد درخواست اعم از ( موضوع فعالیت ، محل شرکت

قوانین وشرایط تقسیم سود،نماینده قانونی شرکت،سال مالی،سرمایه شرکت وبسیاری موارداساسی ومهم دراساسنامه قید

میشودلذازمان تنظیم سهامداران بایدتمام تمرکزودقت خودرابکارگیرندتابعدادرهیچ زمینه ای دچارسردگمی ونفاق نشوند.

. از آنجایی که اساسنامه باید به امضاء کلیه سهامداران برسد ، هیچ یک از  سهامدارن نمیتوانند منکر قوانین تنظیم شده در

 اساسنامه شرکت شوند .

علاوه بر قوانینی که در بالا به آن اشاره شد ، قوانین و شرایط دیگری درزمینه ثبت شرکت های سهامی خاص وجود دارد که

 ، متقاضیان آن باید قبل از هرگونه اقدامی ، باید به آگاهی کامل از آنها برسند .تا بعد از تاسیس دچار مشکل نشوند .
  


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان   دراین زمینه

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                          info@tadbirmoshaveran.com

             http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید