نکاتی در خصوص ثبت شرکت

شاید بتوان گفت فعالیت اشخاص در قالب شرکت ( اشخاص حقوقی )  یکی از بهترین و پر منفعت ترین راه های انجام

 فعالیت های اقتصادی میباشد.

اشخاص حقوقی به واسطه ثبت در سازمان ثبت شرکت ها و اخذ شماره ثبتی  و شناسه ملی از اعتبارات و منافع قانونی

 خاصی  برخوردار میشوند.

بطور مثال :  شرکت ها فرصت شرکت در مناقصات دولتی و خصوص رو بدست می آورند. و یا حتی میتوانند از تسهیلات

 ارزی و ریالی بانکها با شرایط های خاص خود برخوردار شوند.

باتوجه به اهمیت ثبت شرکت ها ممکن است سوالاتی دراین زمینه درذهن متقاضیان ثبت شرکت ایجادشود که دراینجا

 به تعدادی از آنها میپردازیم.

انتخاب نوع شرکت:

 شرکت ها در انواع مختلفی قابلیت ثبت دارند ( سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، تعاونی ، و ... )

 متقاضیان درابتدا ممکن است بااین سوال درذهن خود مواجه شوندکه:کدام یک ازانواع شرکت ها برای ثبت مناسب 

میباشد؟  درپاسخ به این سوال باید بگوییم که،هر یک از انواع شرکت ها جهت به ثبت رسیدن دارای شرایط بخصوصی

 میباشند که متقاضیان باید با توجه به آن موارد و همچنین متناسب با شرایط خود و شرکاء شان نوع شرکت ثبتی مورد 

نظر خود را انتخاب نمایند .

 ( در مطالب قبلی در خصوص شرایط ثبت انواع شرکت ها توضیحاتی بیان شد ) 

انتخاب مدیران شرکت :

درخصوص انتخاب مدیران شرکت ها ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مدیران شرکت ها بطورحتم بایدازمیان

 شرکاء یا سهامداران انتخاب شوند؟

پاسخ به این سول نیز مانند پرسش قبلی بستگی به نوع شرکت دارد. در بعضی از انواع شرکت ها مدیران صرفا باید از

 سهامداران انتخاب شوند مانند شرکت های سهامی خاص. اما در بعضی از انواع شرکت ها مدیران میتوانند از خارج از

 شرکاء انتخاب شوند مانند شرکت های مسئولیت محدود .

شرایط سنی ثبت شرکت:

شرایط سنی در ثبت شرکت از دو جهت بررسی میگردد.

شرکاء 

هیئت مدیره

هرفردی، درهرسنی میتواند ازشرکاء ( سهامدارن ) شرکت ها قراربگیرد.ازاین رومیتوان گفت شرکاء دارای ممنوعیت

 سنی نمیباشند.

اما مطابق قانون تنها افراد بالای 18 سال میتوانند از اعضاء  هیئت مدیره شرکت ها قرار بگیرند.

فوت یکی از شرکاء ( سهامدار ) شرکت:

  شرکاء( سهامدار) ممکن است بعداز تشکیل شرکت ازدنیابرود،ممکن است این سوال پیش بیاید که بعد از فوت یکی

 از شرکاء ( سهامدار ) در خصوص ادامه فعالیت ، یا مدیریت آن شرکت اختلالی پیش میآید یا خیر؟

در این خصوص باید بگوییم که در زمان فوت یکی از شرکاء در صورتی که آن شخص جز مدیران نباشد باید صرفا سهمش

 ازشرکت به وارثین او واگذار گردد وشرکت به روال عادی خود بازگردد اما اگر متوفی ازاعضا هیئت مدیره نیز باشد ، باید

 بعد از تعیین تکلیف سهم وراث ، هیئت مدیره جدید نیز تشکیل شود. 

 


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید
تهران - صادقیه - بین فلکه اول صادقیه و خیابان اسدی - مجتمع نگین - طبقه 5- واحد 2502144206779

02144260009 

02144260012

                 info@tadbirmoshaveran.com

    http://www.tadbirmoshaveran.com/ 


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید