مراحل ثبت شرکت پیمانکاری


مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

اشخاص حقیقی  یا حقوقی که بر اساس عقد قرار دادی ، مسئولیت انجام کاری را میپذیرند  پیمانکار محسوب میشودند.

کارهایی از قبیل ساخت و ساز، حمل، تهیه و .. از جمله موضوعات قید شده در قرار داد های پیمانکاری محسوب میشود.

پیمانکاران میتواند از طریق ثبت یکی از انواع شرکتهای سهامی خاص یا با مسئولیت محدود ، که موضوع فعالیت آن انجام امور

پیمانکاری باشد ، یک شرکت پیمانکاری ثبت نمایند.

مراحل و شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:

تعیین نام مناسب برای شرکت

حد اقل 3شخص بالای 18سال باید جزو سهامداران باشند

مبلغ سرمایه اولیه حداقل 1/000/000ریال میباشد که 35% آن باید از همان ابتدا در حسابی به نام شرکت ذخیره شود

اعضا هیئت مدیره شرکت پیمانکاری باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند

باید2 نفربعنوان بازرسین شرکت انتخاب شوند که هیچگونه نسبت فامیلی بااعضاء هیئت مدیره نداشته باشند. ودرنهایت

باید برای اخذ گواهی عدم سوپیشینه کیفری اقدام نمایند.

مراحل و شرایط ثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود:

تعیین نام برای شرکت

وجود حداقل 2شریک برای تشکیل شرکت

حداقل سرمایه اولیه 1/000/000ریال باشد

اعضاهیئت مدیره میتوانندازبین وبا خارج ازشرکاء انتخاب شوند.وهمچنین باشدبرای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 اقدامات لازم را انجام دهند.

لازم بذکر میباشد که  شرکت های پیمانکاری به قالب سهامی خاص از برای پیمانکاران بهتر میباشد. به این دلیل که در بیشتر

مناقصات و مزایدات متقاضی شرکت های سهامی خاص میباشند.

پیمانکاران میتوانند بعد ازتاسیس شرکت خود جهت ارتقاء ودرواقع ستاره دارکردن شرکت برای آن رتبه (گرید) بگیرند

درحال حاضر به پیمانکاران در زمینه های (ساختمان، راه تاسیسات،آب، نفت و گاز، صنعت و معدن، کاوش های زمینی،

انفورماتیک و ....) رتبه تعلق میگیرد.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان  دراین زمینه

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

            info@tadbirmoshaveran.com

      http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید