مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی تدبیرمشاوران

این موسسه متشکل از کادری با تجربه وتحصیل کرده های حقوق در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت وتنظیم اساسنامه آن مطابق قوانین ومقررات مربوطه تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.

شما موکلین محترم میتوانید در تمام ساعات شبانه روز نیازهای حقوقی تان رابا مشاورین ما بصورت ویس ویاایمیل و..... برقرارنموده وباافتخارپاسخگوی شماسروران عزیزمیباشیم.

مشاورحقوقی درزمینه های:

تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و..

مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......)

مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......)

درتهران وشهرستانها     به مدیریت رضا فدوی آزارکی کارشناس ارشدحقوق

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید