انجام کلیه امور کیفری

مشاوره و قبول کلیه پرونده های کیفری توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب.ازجمله  اموری که درذیل به آن اشاره میشود.


مشاوره و قبول کلیه  پرونده های کیفری:
1. جعل و کلاهبرداری 
2. خیانت در امانت 
3. مواد مخدر 
4. سرقت 


09125115137 رضا  فدوی    


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید