انجام کلیه امور اداری

مشاوره و قبول کلیه پرونده های اداری توسط وکلا وکارشناسان حقوقی مجرب.ازجمله  اموری که درذیل به آن اشاره میشود.


مشاوره و قبول کلیه  پرونده های اداری :
1. تعزیرات 
2. قاچاق کالا و ارز 
3. مالیات و شهرداری 
4. حقوق کارفرما و کارگر


09125115137 رضا  فدوی  


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید