اظهارنامه مالیاتی چیست


اشخاص حقیقی وحقوقی موظف میباشند که لیستی از کلیه عملکرد مالی یک سال خود را جهت بررسی و تعیین مالیات

پرداختی ، به اداره دارایی ارسال نمایند  به این لیست در اصطلاح  اظهارنامه مالیاتی میگویند.

 موسسین شرکت ها موظف میباشند بعد از شروع  فعالیت ، در 4 ماه اول هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه بدهند.بطور 

مثال  شرکت ها باید عملکرد سال مالی 1396 خود را که در دفتر قانونی و صورت های مالی قید کرده اند، را از ابتدای 

فروردین ماه  1397 تا انتهای تیرماه 1397 به اداره  دارایی ارائه دهند.

در صورتی که شرکت دارای عدم فعالیت باشد دفاتر آن  باید بدون تحریر و سفید باقی بمانند .

نحوه ی ارسال اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی:

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی  نیاز به کد اقتصادی دارند . در صورت عدم دریافت کد اقتصادی 

، باید  به اداره دارایی مراجعه کرده و جهت اخذ کد اقتصادی تشکیل پرونده مالیاتی دهند و مراحل مربوطه را طی

 نمایند. بعد از اخذ کد اقتصادی باید به سامانه ثبت اظهارنامه مالیاتی مراجعه کرده و بر اساس اسناد و مدارک مالی

خود  اطلاعات مورد  درخواست سایت را تکمیل نمایند و به اداره دارایی ارسال نمایند 

اداره دارایی بعد از بررسی اطلاعات مالیات قابل پرداخت اشخاص را محاسبه و اعلام مینماید.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


                             http://www.tadbirmoshaveran.com/  

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید