رتبه بندی شرکت ها

 .رتبه بندی شرکت های عمرانی و مشاوره تخصصی در این زمینه 

اخذ رتبه پیمانکاری 

اخذ رتبه مشاور
 
اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه EPC

ارتقاء رتبه پیمانکاری

ارتقاء رتبه مشاور
 
اخذ 2 یا چند رتبه برای شرکت بصورت همزمان

 ثبت قرارداد های شرکت در سامانه  ساجات 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 

09308581087


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید