سوالات رایج

 
مشاوران ساحل تهران مفتخر است که به آگاهی برساند خدمات واردات ما هم اکنون فعال و آماده کمک به نیازهای وارداتی شما می باشد. از تهیه

 فهرست تولید کنندگان کالا ، تا بررسی و مقایسه نرخ ها وازانجام تشریفات گمرکی تاحمل کالامادر کنلر شما خواهیم بود.

رقابت گسترده کنونی در عرصه بازرگانی جهانی نیازمند تجربه ، آگاهی ، آشنایی به قوانین و ارتباط با بازار جهانی دارد و ما همه اینها را در

 اختیار شما می گذاریم.

 تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار

خدمات ارزی

ارزشیابی و گزینش بهترین بازار برای کالای صادراتی

 حضور در نمایشگاههای بازرگانی

راهنمایی در جهت بازاریابی ، توزیع و توسعه خدمات 

خدمات ترخیص کالا

 و...

خدمات وارداتی مشاوران مشاوران ساحل تهران منحصرا برای هر مشتری و با توجه به نیازها، توانایی ها وانتظارات آنها غرضه می شود.

ما در کنار شما خواهیم بود تا از توفیق کامل شما در تلاش خود اطمینان یابیم.
 


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید