خدمات صادرات

ما با همکاری متخصصان ورزیده خود می تواند بهترین بازارهای خارجی را برای کالای تولیدی شما پیدا کند. بررسی مقررات گمرکی و قوانین، تشخیص و تعیین کم هزینه ترین راه های صادرات و بررسی نرخ ها در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و آفریقا از جمله خدمات ما به صادرکنندگان محترم می باشد.
واهد کرد تا ضمن کاهش هزینه های سربار سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به بیشترین حد ممکن برسانید.

خدمات صادراتی ما منحصرا برای هر مشتری و با توجه به نیازها، توانایی ها و انتظارات آنها عرضه می شود. ما در کنار شما خواهیم بود تا از توفیق کامل شما در تلاش خود اطمینان یابیم.

    تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار
    خدمات ارزی
    ارزشیابی و گزینش بهترین بازار برای کالای صادراتی
    حضور در نمایشگاههای بازرگانی
    راهنمایی در جهت بازاریابی ، توزیع و توسعه خدمات

رقابت گسترده کنونی در عرصه بازرگانی جهانی نیازمند تجربه ، آگاهی ، آشنایی به قوانین و ارتباط با بزارهای جهانی دارد و ما همه اینها را در اختیار شما می گذاریم. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در کلیه امور صادرات با ما تماس بگیرید. 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید