سایت های قوانین، مقررات و رویه های قضائی

سایت «لوح قانون» از مجلس شورای اسلامی

 

سایت «قوانین» ازآقای علی مکرم و دادگستری تهران

 

سایت روزنامه رسمی کشور

 

سایتی مشتمل بر مجموعه قوانين و مقررات كشور

 

 

فهرست قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی

فهرست طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی

 

 

 

قوانين و مقررات داخلى

 

قانون اساسي

 

مصوبات مجلس شوراى ملي

 

مصوبات مجلس شوراى اسلامي

 

آراء ديوان عالي كشور

 

آراء ديوان عدالت ادارى

 

مصوبات شوراى انقلاب

 

مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

مصوبات شوراى عالي انقلاب فرهنگي

 

برخى از قوانين مهم و مورد مراجعه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به‏دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376) قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏ قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى (مصوب 11 آبان1372 ) قانون اصلاح ذيل تبصره(1)ماده(14)قانون صدور چك والحاق‏يك‏تبصره‏به‏آن‏ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371) قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای

 

ترجمه فارسی قوانین اساسی برخی کشورها 

 

همچنین:  ترجمه فارسى قو انين اساسي

 

آلمان

 

اسپانيا

 

اندونزى

 

ايتاليا

 

تايلند

 

روسيه

 

روماني

 

ژاپن

 

سوريه

 

عراق

 

فرانسه

 

فنلاند

 

سایتهاى شامل اسناد و قوانين:   ساﻳتهاى شامل قوانين و مقررات داخلى ساﻳتهاى شامل اسناد و معاهدات بين‌ﺍﻟﻣﻠﻠﻰ ساﻳتهاى شامل اسناد و معاهدات اروپاﻳﻰ

 

 

 

رویه های قضائی:

 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

بخشنامه های قوه قضائیه

نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در سایت کانون وکلا

آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي در سایت کانون وکلا


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید