آدرس و تلفن مراکز قضائی و اداری

مجتمع های قضائی:

نام مجتمع قضائی

آدرس

مجتمع قضائی امام خمینی  (مرکزی)

حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران در طبقه سوم مجتمع امام خمینی

هیات نظارت ارزیابی طبقه همکف

واحد نظارت پیگیری طبقه سوم

دفتر کل دادگستری استان تهران طبقه سوم ضلع جنوبی

خ 15 خرداد, نبش خ داور

تلفن: 3-33912983- 33111402-33917001

 3-339912410 - 33900973

فاکس: -33910929-  33964744-55649300

مجتمع قضائی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

( حقوقی ی فری- خانواده )

در این مجتمع قضائی  شعب 106  الی 112 به دعاوی  کیفری و داد سرای مستقر در مجتمع عدالت و شعب   1074 و 1072 به امور حقوقی وشعبه   276 به دعاوی  خانواده رسیدگی می کند. .  شعب 1052 الی 10544 از مجتمع صدر  به این مجتمع منتقل شده اند. 

در این مجتمع به  دعاوی  حقوقی  و کیفری منطقه 1 و 3 شهرداری یا شمیران  رسیدگی می شود.

 

میدان تجریش, انتهای خ فنا خسرو(ثبت سابق), پ 73, تلفن: 22727462 و 22727480

مجتمع قضائی شهید بهشتی ( حقوقی)

در این مجتمع قضائی از  شعب 1 تا 45 و 1059 و 1060 دادگاه های حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به  دعوایی حقوقی مناطق 3, 6, 7, 11 و 12 شهرداری رسیدگی  می نماید.

ادراه ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد.

پرونده های شعب 1 تا 10 و 14 و 16 و 48 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 101, 103, 106 و 109 مجتمع قضائی ولیعصر و 201, 202, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 216, 222, 226 و 227 مجتمع قضائی بهشتی به مجتمع قضائی بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی میرداماد, امام خمینی (ره) و قدوسی به این مجتمع منتقل گردید.

شعبه 45 در اداره سرپرستی مست ق ر می باشد.

م فردوسی, خ سپهبد قرنی, تقاطع سمیه, تلفن9- 88895994 و 88892843 و 88898005 فاکس 88898008

مجتمع قضائی شهید صدر ( حقوقی)

در این مجتمع از  شعب 85 تا 91 و 116 تا 125   دادگاه های حقوقی  مستقر می  باشند.

در این مجتمع در طبقه دوم شعب  36, 37, 40 در طبقه سوم شعب  39 الی  44 و 86 الی 90  و دفتر حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران مستقر می باشد. شعب 1056 در شعبه  1052ادغام و شعبه  1058 در شعبه 1053 ادغام و شعبه 1061 در شعبه 1054 ادغام و در نهایت شعب 1052 , 1053 و 1054 در دادسرای ناحیه 1 شمیران مستقر در مجتمع قضائی عدالت منتقل  شده و شعب 1057 , 1059 و 1060 به مجتمع شهید بهشتی منتقل شده است.

این مجتمع به  دعوایی حقوقی مناطق 1, 4, 8 و 13  شهرداری رسیدگی می  نماید.

پرونده های شعب 504, 507, 511, 513, 515 مجتمع قضائی شمیران و 601, 602, 605 و 610 مجتمع قضائی رسا لت و 702, 703, 712 مجتمع قضائی نارمک به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شمیران, رسالت و نارمک به این مجتمع منتقل گردید.

 

خ استاد مطهری, خ میرعماد, جنب فرمانداری تهران, تلفن 88759782 و 88759780 و

 30-88750021

مجتمع قضائی شهید محلاتی ( حقوقی  و  کیفری )

در این مجتمع از شعب  146 تا 156 و 176 تا 186 و  1123 تا 1129 دادگاه های  حقوقی و کیفری مستقر می باشند. .

این مجتمع به  دعوایی حقوقی مناطق 4 , 15, 16, 17, 18 و 19  و دعوایی کیفری مناطق 4 و 15 رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب 801 تا 817 مچتمع قضائی محلاتی سابق و 902, 906, 908, 913 مجتمع قضائی بعثت و 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1010 مجتمع قضائی مطهری به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است.

خ نبرد, بلوار محلاتی, بلوار ابوذر, مابین پل چهارم و پنجم , تلفن 33809995 و 33813719 و 33800030 و 33809993 و 33800836

مجتمع قضائی مفتح ( حقوقی)

در این مجتمع از  شعب 206 تا224 دادگاه های  حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به  دعوایی حقوقی مناطق 2, 5, 9 و 10 شهرداری رسیدگی می  نماید.

پرونده های شعب 1101, 1102, 1103, 1109 و 1114 مجتمع قضائی هاشمی و 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1215, 1216, 1218 مجتمع قضائی صادقیه و 1303, 1305, 1306, 1309, 1312 و 1316 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع های قضائی هاشمی, صادقیه و قدس به این مجتمع منتقل گردیده است.

خ قدس, نرسیده به بلوار کشاورز, پ87

تلفن 9-88980347   و

 2-88980351 و 88980355 

ظاهرا این مجتمع به ۳ راه آذری انتقال یافته است 

66640620-9
 تلفن
 


 
میدان شمشیری خیابان جرجانی پلاک 20
آدرس
 

مجتمع قضائی ولیعصر (عج) ( کیفری )

در این مجتمع از شعب  1002 تا 1023 مستقر می باشند و شعبه  1024 در دادسرای ناحیه 199 مستقر می باشند.

این مجتمع به دعوا یی  کیفری مناطق 11 و 12 شهرداری رسیدگی می نماید.

شعبه 1024 ویژه دعاوی پزشکی, شعبه 1002 ویژه دعاوی مربوط به مواد غذائی, شعبه 1017 ویژه سرقت و شعبه 1018 ویژه چک می باشد.

پرونده های شعب 11, 12, 13, 15, 17 تا 29, 32, 34 تا 37 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 102, 104, 105, 107, 108, 110 تا 118 مجتمع قضائی ولیعصر به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

ضلع جنوبی پارک شهر, خ بهشت, ساختمان روزنامه رسمی کشور, تلفن: 4-55602050 و 9-55604095  و 55638614 و فکس: 55637721

 

مجتمع قضائی قدوسی ( کیفر ی )

در این مجتمع شعب:   1026 , 1028 الی 1037 , 1039 الی 1046 و 1048 و 1049 دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه  1027 در دادسرای ناحیه 3, شعبه 1038 در دادسرای ناحیه 6 و 1047 در اتباع بیگانه مستقر می باشد.

شعبه 1033 به دعاوی مربوط به چک  رسیدگی می نماید.

این مجتمع به  دعوایی کیفری مناطق 3, 6 و 7 شهرداری رسیدگی می نماید. پرونده های شعب 33 و 41 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 204, 206, 208, 210, 212, 215, 217 تا 221, 224, 225, 228, 229 مجتمع قضائی بهشتی و 302, 304, 305, 307, 309, 313 تا 316 مجتمع قضائی شهید قدوسی سابق و 402, 403, 407 تا 413 مجتمع قضائی میرداماد به این مجتمع منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.

 

 خ استاد مطهری, خ کوه نور, خ 7, پ 43, تلفن 88732844- 88737430-88730489

88730449 و 88738346

مجتمع قضائی شهید مدرس   ( کیفر ی )

در این مجتمع شعب  1078 الی 1082 و 1087 و 1103 الی 1106  مستقر می باشند.  شعبه 1083 در مجتمع کارکنان دولت و 1084  در دادسرای ناحیه 21 و 1085 در دادسرای ناحیه 4 و 1086(625قدیم) در دادسرای ناحیه 26 و 1088 و 1089 در دادسرای ناحیه 21 مستقر می باشند.

این مجتمع به  دعوا یی کیفری مناطق 1, 4, 8 و 13 شهرداری رسیدگی می  نماید.

شعبه  1086 جدید (625 قدیم) در  مجتمع قضائی بومهن مسقر است.

پرونده های مربوط به شعب 1502 الی 1513 مجتمع قضائی ارشاد سابق در شعبه 1087 رسیدگی می شود.

پرونده های شعب 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 514, 516 و 517 مجتمع قضائی شمیران و 603, 604, 607, 609, 611 تا 625 مجتمع قضائی رسالت و 701, 704, 705, 707 تا 715 مجتمع قضائی نارمک و 1401 تا 1407 و 1409, 1411 و 1412 مجتمع قضائی کارکنان دولت به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

خ دماوند, بعد از سبلان, اول وحیدیه, (محل استقرار مجتمع قضائی نارمک سابق)

تلفن: 6-77819314

 

مجتمع قضائی بعثت جدید ( کیفر ی- حقوقی )

در این مجتمع از  شعب 1142 الی  1148 و 1155, 1156, 1158, 1159 و 177 ,‌176 , 181, 183, 187, 188 کیفری مستقر می باشند.

در این مجتمع شعبه   177, 176, 181, 183, 187 و 188 شعب حقوقی می  باشند.

این مجتمع به  دعوایی کیفری  و حقوقی  مناطق 16 و 19 شهرداری  رسیدگی می  نماید.

 -  شعب 1149 تا 1153 در مجتمع قضائی مطهری (یافت آباد) مستقر می باشند.

 -  شعب 1154 تا 1158 در ساختمان دادسراهای هاشمی مستفر می باشند.

 پرونده های شعب 901, 903, 904, 905, 907, 909 تا 912, 914, 915 مجتمع قضائی بعثت قدیم  در این مجتمع مطرح رسیدگی می باشد.

ضلع شمالی ترمینال جنوب, تلفن 55662276- 55652812-55667538

5-55321520 و

 9-55311796 و

3-55325180

 

مجتمع قضائی قدس ( کیفر ی )

در این مجتمع از  شعب 1162  الی 1165 و 1167 الی 1169 و 1177 الی 1181 دادگاه های کیفری مستقر می باشند.  شعبه 1166 در دادسرای ناحیه 10 (هاشمی) و 1170 الی 1175 در دادسرای ناحیه 5 و 1176 در دادسرای ناحیه 2 مستقر می باشند.

این مجتمع به  دعاویی کیفری مناطق 2 و 5 شهرداری رسیدگی می کند.

شعب 1161 (30 قدیم) و 1176 (31 قدیم) در شهرک آزمایش (مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی) مستقر خواهند بود.

پرونده های شعب 1161 و1176 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 1104 تا 1108 و 1110 تا 1113, 1115 تا 1117 مجتمع قضائی هاشمی و 1206, 1203, 1204, 1209, 1211 تا 1214 و 1217 مجتمع قضائی صادقیه و 1301, 1302, 1304, 1307, 1308, 1310, 1313,1311, 1315,1314 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

 بلوار اشرفی اصفهانی, بالاتر از میدان پونک, نبش نیایش, تلفن

 8-44429354 و 44429351

مجتمع قضائی شهید فهمیده ( ویژه   کیفر ی  اطفال )

در این مجتمع از شعب  1183 تا 1189 دادگاه کیفری اطفال مستقر می باشند.

پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود.

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در امو مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرا مکلف به قبول و رسیدگی آن است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مال بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (بهن کشاورز, محشای احیاء دادسرا, ص 142, نظریه مشورتی شماره 2068/7- 22/4/1365).

جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود. در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) (ق.آ. د. ک) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد.

اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر می باشد.

اول اتوبان تهران-کرج, نرسیده به عوارضی قدیم خ آزادگان, پ144 تلفن: 8-44064467

6- 44406111

مجتمع قضائی شهید باهنر(رسالت) ( حقوقی و خانوادگی)

در این مجتمع به دعاوی  حقوقی و  خانوادگی رسیدگی می شود. شعبه  85, 91  , 116 الی 125 و شعب 281 الی 286 به امور خانواده رسیدگی می کنند. 

در این مجتمع به  دعاوی حقوقی و  خانوادگی  مناطق 4 و 8 شهرداری رسیدگی  می شود.

تهران پارس,  بزرگراه شهید باقری , تقاطع شهید باقری و خ شهید عباس پور (وفادار), نرسیده به فلکه چهارم تهرانپارس  تلفن:

 9-77055630

مجتمع قضائی ارشاد ( کیفر ی )

این مجتمع پرونده های مربوط به مقابله با تهاهجم فرهنگی در تهران بزرگ را مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد.

در این مجتمع قضائی  شعب 1501 تا 1520 دادگاه های عمومی   کیفر ی   مستقر هستند. شعبه 1084 و 1088 و 1089 در این دادسرا مستقر می باشند.

پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می گیرد.  

 

خ شهید بهشتی, ابتدای خ احمد قصیر, جنب بیمارستان آسیا, تلفن: 74-88732169

 

 

مجتمع قضائی  خانواده (1)

در این مجتمع قضائی  شعب 231 الی 245 و 249 الی 257 دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می باشند.

به کلیه اختلافات  مدنی  ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل  دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود.  شعبه  246 مربوط به شاهد در مجتمع محلاتی دادگاه شاهد مستقر می باشد و شعبه 247 و 2488 در دادسرای ناحیه 25 (امور سرپرستی)  مستقر می باشد.

در این مجتمع به  دعاوی خانوادگی در مناطق 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 و 21 شهرداری رسیدگی می شود.

شعب 247 و 248 در دادسرای امور سرپرستی مستقر می باشد. دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

در این مجتمع قضائی شعب 1701 تا 1730 دادگاه های عمومی مستقر هستند.

اتوبان شهید محلاتی, نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن: 8-33009113 و   33004141و 33009129

مجتمع قضائی  خانواده (2)

در این مجتمع قضائی شعب  261 الی 268 دادگاه های  حقوقی خانواده مستقر  می باشد.  کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی  از قبیل دعاوی مربوط به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود.

در این مجتمع به  دعاوی خانوادگی در مناطق 2 و 5 و 6 شهرداری رسیدگی  می  شود.

 

خ ولیعصر- ضلع شمال شرقی میدان ونک-

تلفن: 88798271

2-88773631

فکس: 88798217

مجتمع ویژه امور اقتصادی (22)

  این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه 1 و 2 و 3 دادیاری و شعب 2, 3, 4, 5  , 6 و 7 بازپرسی و شعبه 287 حقوقی و شعب 1191 و 1192 و 1193 جزائی, شعب 38 دادگاه انقلاب, شعبه 113 کیفری استان,  شعبه 69 دادگاه تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل کاشف مستفر می باشد.    

 

خ انقلاب, حد فاصل چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر

اداره سرپرستی دادگستری تهران

 

یکی از مراکز مهم دادگستری تهران اداره امور سرپرستی می باشد که وظیفه آن رسیدگی به امور محجورین (صغار, سفیه, مجنون) و ا موال بلاوارث است.

2 شعبه به شماره های 1717 و 1718 شعب مجتمع قضائی خانواده در این مجتمع مستقر هستند. به پرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست رسیدگی می کنند.

 

خ کریم خان زند, ابتدای خ ایرانشهر شمالی,

 تلفن: 8- 88875586

مجتمع قضائی شهید مطهری ( حقوقی و ک ی فری )

در این مجتمع شعب 178 الی 180 ,‌182 , 184,‌186 و شعب 1141, 1149 الی 1153 مستقر می باشند.  شعب 1154 و 1157 در دادسرای ناحیه  27 و 1161 در دادسرای ناحیه 9 مستقر می باشند.

در این مجتمع دعاوی  حقوقی  و کیفری مناطق  17 و 18 شهرداری رسیدگی می  گردد.

یافت آباد, بلوار معلم, بعد از میدان الغدیر, پ 126

تلفن: 73-66224468

 

ب) مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی:

 

نام مرجع

آدرس

دادگاه تجدید نظر استان

 42 شعبه دارد و  شعبه 3 الی 9 در طبقه سوم ضلع غربی, شعبه 1 و 2 طبقه سوم ضلع شرقی, شعبه 1 الی 13 طبقه دوم ضلع شرقی,‌شعب 2 و 14 طبقه دوم ضلع غربی و شعبه 32 در طبقه دوم ضلع جنوبی و شعب 22, 24, 39 و 40 طبقه اول ضلع شرقی و شعب 25, 27, 28, 29 , 30,  31,  32 طبقه اول ضلع غربی و شعبه 26 طبقه اول ضلع جنوبی,‌شعبه 23 و 42 طبقه همکف ضلع غربی و شعب 34, 35, 37 و 38 طبقه همکف ضلع شرقی و واحد حمایت از ایثارگران طبقه همکف ضلع جنوبی مستقر می باشند. به  استثنای شعبه 21 و 36 که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. 

 

مجتمع قضائی امام خمینی, ضلع شمالی ساختمان 33982301

فکس: 33114132

شعب تشخیص (13 شعبه)

خ خیام, کاخ دادگستری, طبقه سوم, ضلع جنوبی

 
 
 
دادگاه های  کیفری استان تهران:

 

آدرس

دادگاه های  کیفری استان تهران

مستقر در طبقه اول و دوم مجتمع قضائی امام خمینی (ره)

تلفن: 33916098  و فکس: 33916024

 

دادگاه  کیفری استان

شعبه 71 (قتل) , 72 (منافی عفت لواط و زنا) , 74 (قتل) , 76  (جرایم مطبوعاتی ) , 77 (لواط) , 78 (جرایم مطبوعاتی) , 79 ( جرایم قضات, وزراء, نمایندگان مجلس) , 80 (لواط و زنا) مستقر می باشند  و به برخی از موارد  کشوری و کیفری استان تهران را رسیدگی می نماید. 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید