راهنماي رتبه

رتبه بندی چیست؟؟؟

رتبه بندی:یکی ازخدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی،بررسی توان فنی ،مالی وسوابق کاری شرکتها(اشخاص حقوقی )

 میباشد که طبق قوانین جاری وضع شده اقدام به تعیین سطح و امتیاز دهی شرکتها مینمایند. امتیازدریافتی رتبه نامیده میشود.

شرکتها برای رتبه بندی براساس نوع فعالیت خود طبقه بندی میشوند

1 - پیمانکاران

2 - مشاوران

3 - طرح و ساخت EPC

4 - انبوه سازی

5 - انفورماتیک


 

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره  در زمینه

کلیه امورمرتبط باشرکت ها با همکاران ما درثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


    http://www.tadbirmoshaveran.com/  


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید