صلاحیت کار

اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي وتامين نيروي انساني
آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي
اصلاح آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي
قانون منع مداخله
حداقل دستمزد روزانه براي سال 1388
برای مشاهده اصلاحیه اینجا کلیک کنید   
جدول  مزد بیست گانه88


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید