انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت انبوه سازي

مدارك مورد نياز جهت تشخيص صلاحيت و اخذ پروانه انبوه سازي

1- مدارك تحصيلي اعصاء هيئت مديره ، مديرعامل و شركا

2-روزنامه رسمي شركت و اساسنامه

3- ارائه مستندات مبني بر ميزان سرمايه غير نقدي شركت يا سهامداران

4- ارائه مستندات مبني بر تسهيلات و اعتبارات بانكي

5- ارائه مستندات مبني بر مشاركت در ساخت پروژه ها

6-ارائه مستندات مبني بر تعيين تكليف تسهيلات بانكي

7- ارائه مستندات مبني بركيفيت پروژه‌هاي اجراشده توسط دستگاه نظارت شامل رعايت مقررات ملي واستفاده ازفناوريهاي 

نوين صنعت ساختمان (سبك سازي – بهينه سازي مصرف سوخت و....)

8-ارائه مستندات مبني به اجراي بموقع پروژه‌هاي اجرا شده.

9- ارائه پروانه اشتغال به كار مجريان ساختماني (شخص حقوقي(براي اخذ پروانه مضاعف)

توضيح : كپي كليه مدارك در دادگستري و يا دفتر اسناد رسمي برابر با اصل شود.

 

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره  در زمینه

کلیه امورمرتبط باشرکت ها با همکاران ما درثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


    http://www.tadbirmoshaveran.com/ 
 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید